Saganomringen Wiki
Advertisement

Arda är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock oftast snarare på världen/ Tolkiens universum över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar), men ibland kan dessa två termer blandas ihop, och ibland har Arda även använts som ett ord för jorden.

är ordet som används för enbart den materiella världen, och utesluter därmed tomrummet, och Illuvatars eviga salar. Antagligen utesluts även andevärlden, men detta är osäkert.

Advertisement