Saganomrin…

Editing

Arda

1
  • The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit. If you are undoing an edit that is …
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
'''Arda''' är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock oftast snarare på världen/ Tolkiens universum över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar), men ibland kan dessa två termer blandas ihop, och ibland har Arda även använts som ett ord för jorden.
+
'''Arda''' är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock oftast snarare på världen/ Tolkiens universum över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar), men ibland kan dessa två termer blandas ihop, och ibland har Arda även använts som ett ord för jorden. {{Stub|text = artikel|en/ett = en|Kategori = plats}}
 
Eä är ordet som används för enbart den materiella världen, och utesluter därmed tomrummet, och Illuvatars eviga salar. Antagligen utesluts även andevärlden, men detta är osäkert. {{Stub|text = artikel|en/ett = en|Kategori = plats}}
 
  Loading editor
Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.

View this template