FANDOM


m
m
Line 1: Line 1:
'''Arda''' är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock snarare på världen/ Tolkiens universum i över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar). {{Stub|text = artikel|en/ett = en|Kategori = plats}}
+
'''Arda''' är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock oftast snarare på världen/ Tolkiens universum över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar), men ibland kan dessa två termer blandas ihop, och ibland har Arda även använts som ett ord för jorden. {{Stub|text = artikel|en/ett = en|Kategori = plats}}

Revision as of 12:52, January 5, 2020

Arda är inte ett känt begrepp i böckerna, men det är ett ord som härstammar från Quenya och betyder ´jord´. Ordet syftar dock oftast snarare på världen/ Tolkiens universum över huvud taget, då ordet för jorden är Ambar (eller Imbar), men ibland kan dessa två termer blandas ihop, och ibland har Arda även använts som ett ord för jorden.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.