Advertisement
Dimmiga Bergen

Typ

Bergskjedja

Placering

Mellan Eriador och Vilda Landet och Rohans norra gräns

Riken

Khazad-dûm, flera Orch-hålor

Invånare

Beskrivning

Den största bergskedjan i Midgård

Andra namn

Hithaeglir, Berget i Dimma

Händelser

  • Alvernas Stora Resa
  • Väckandet av Durin I
  • Väckandet av Balrogen
  • Orchernas välde
  • Kriget mellan Dvärgar och Orcher

Dimmiga Bergen eller Bergen i Dimma (Hithaeglir på Sindarin) var en stor bergskedja som låg mellan Eriador i väst och den stora floden Anduin i öst. Berget var 1280 kilometer långt från berget Gundabad i norr till Methedras i söder. 

Geografiska särdrag

De viktigaste topparna var Gundabad, Röda Hornet, Silverspetsen, Molnhjässan och Methedras.

Viktiga toppar

Den nordligaste toppen av Dimmiga Bergen var Gundabad där Durin, den äldste av de Sju Fäderna av Dvärgarna, enligt legenden vaknade. Senare blev det en tillflyktsort för Orcher. 

Det största Dvärgriket i Midgård, Khazad-dûm var belägen i mittpunkten av Dimmiga Bergen. Staden byggdes under tre toppar, Röda Hornet (Caradhras på Sindarin), Silverspetsen (Celebdil) och Molnhjässan (Fanuidhol). Inuti Silverspetsen byggde Dvärgarna den Ändlösa Trappan, en trappa från grunden av berget till sin topp. Det sydligaste berget var Methedras (sindarin för "Sista Toppen").

Ws Misty-Mountains 2560x1600.jpg

Pass över Dimmiga Bergen

De viktigaste passen var Högpasset och Caradhras. Det fanns också ett pass vid källan av Ljuse Älv.

Pass runt Dimmiga Bergen

Rohanpasset var en skaplig dalgång mellan den sydligaste toppen av Dimmiga Bergen och den nordligaste av Vita Bergen. I norr bildade Dimmiga Bergen ett T med Grå Bergen, vilket förhindrade en nordlig rutt runt dem.

Historia

Ursprung

Dimmiga Bergen skapades av Melkor under Trädens År som ett hinder för Oromë som jagade Melkors grymma varelser. Berget skulle senare tjäna som ett avskräckningsmedel för Alverna under den Stora Resan, vilket orsakade att de fick vända söderut. Alverna som inte passera de Dimmiga Bergen blev Nandor.

Invånare

Dvärgar,  Orcher, Alver, Människor, Hober, Örnar och Enter levde alla under eller vid sidan av Dimmiga Bergen.

Dvärgar

Khazad dum.jpg
Dvärgriket Khazad-dûm
Den stora Dvärgstaden Khazad-dûm (senare kallad "Svarta Avgrunden" av Moria) var beläget nära mitten av fjällkedjan. Där levde Durins Folk i tusentals med ett rike som sträckte sig så långt som Gundabad och så långt österut som till Järnåsarna. Dvärgarna levde i Moria fram till uppvaknandet av Durin Fördärv som körde ut Dvärgarna från sin stad. Det verkar också som om en del Dvärgar antingen före eller efter Kriget mellan Dvärgar och Orcher bodde på den östra sidan av berget, nära Orch-staden.

När Dvärgarna var som mäktigast var bergen i allmänhet fria från Orcher, men när Skuggan blev stark så föddes Orcher upp i Gundabad, i Orch-staden (där Bilbo Bagger hittade Ringen) och senare även Moria själv, och allt däremellan.

Alver

Den Alviska enklaven av Vattnadal, Elronds hem, byggdes vid den västra foten nedanför Högpasset. På östra sidan av berget, nära källan av Silverfåran, låg konungariket Lorien styrt av Härskare Celeborn och Härskarinna Galadriel. Trots att Alverna bevakade båda sidorna av Dimmiga Bergen så korsade få Alver någonsin det. 

Människor

Markerna öster om Dimmiga Bergen och söder om Grå Bergen var det nedärvda hemmet av Éothéod, förfäderna till Rohirrim. Deras huvudstad var Framsburg.

Vålnader

Gundabad 1.jpg
Gundabad
Under den Tredje Tidsåldern konstruerade Häxmästaren konungariket Angmar i de västra markerna mellan Dimmiga Bergen och Bergen av Angmar. Det onda landet befolkade av syndande Människor, Orcher och andra varelser under Saurons befäl. Dess huvudstad var Carn-Dûm. Vid södra spetsen av Dimmiga Bergen, nedanför Methedras, låg Isengård som ursprungligen var en Gondoriansk fästning men som senare gavs till Saruman. Under den Tredje Tidsåldern skyddades de södra länderna av Rohan.

Hober

Hoberna levde under otaliga år längs Dimmiga Bergens fot, nära Anduins Dal. Omkring TT1050 emigrerade en grupp Hober som kallades Harfötter västerut över Dimmiga Bergen och flydde från de allt mer talrika Männen och Skuggan som växte i Mörkmården. Senare emigrerade de övriga två Hob-grupperna, Stoorer och Fallohider, västerut tills omrking TT 2500 då inga Hober kunde finnas öster om berget.

Örnar

Nära den östra utgången från Orch-staden höll Örnarna höll ett öga på Orcherna. Mycket längre söderut bevakade Enterna Fangorn, den sista kvarlevan av den stora Södra Skogen som omgav de Dimmiga Bergen en gång i tiden. 

Under Tredje Tidsåldern

F.jpg
Thorins sällskap korsar Bergen
Thorins Sällskap använde Högpasset för att passera de Dimmiga Bergen med togs till fånga av Orcher från Orch-staden. 

Senare försökte Brödrarskapet av Ringen korsa Röda Hornets Pass för att slippa gå via Högpasset eller Rohanpasset och stöta på Orcher eller Sarumans styrkor. En kraftfull snöstorm blockerade Röda Hornets Pass vilket tvingade Brödrarskapet att resa via Moria. Där stötte de på Balrogen som styrde gruvorna. Gandalf dräpte Balrogen genom att kasta ner den från Silverspetsen men offrade sitt liv under processen. 

Porträttering

2001: Sagan om Ringen (film)

Det stormar på de Dimmiga Bergen när Brödrarskapet försöker korsa Caradhras.

MistyMountains SelectAll.jpg
Karta över Dimmmiga Bergen i Sagan om Ringen Online
2007: Sagan om Ringen Online

Dimmiga Bergen visas både som en egen region och inom andra spelområden. Regionen "Dimmiga Bergen" består av den del av bergskedjan intill Vattnadal, inklusive både Högpasset och Orch-staden. Bergskedjan kan även nås från andra regioner i spelet, inklusive Caradhras i Eregion, före detta Dvärgkolonin under Thror i östra Enedwaith, en by på sluttningarna av berget Methedras i Dunland, Zirakzigils klippor i Moria och de östra sluttningarna av bergen i Lothlórien.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.