FANDOM


Gamle Noack

Född

Sent under Tredje Tidsåldern

Positionering

Sjöstorp

Gamle Noack var en Hob från Sjöstorp.

HistoriaEdit

Noack var en regelbunden gäst på Murgrönan, och en frände till Gubbtjyven Gamgee. Han var närvarande för en drink på Murgrönan dagen före Bilbos avksedsfest.

EymologiEdit

Noakes (1)

Noake eller Noke är ett verkligt engelskt efternamn, som troligen härstammar från ortsnamnet No(a)ke.

PorträtteringEdit

2001: Sagan om Ringen (film) (förlängda versionen)

Gamle Noack är närvarande under Gubbtjyvens konversation. Konversationen på Murgrönan är då flyttad till den Gröna Dragen, men själva konversationen är sig lik.

2002: Sagan om Ringen (spel)

Gamle Noack sitter på en bänk precis bortom Sjöstorp. Sancho Storfot har stulit hans medicinalväxter, och det är ett sidouppdrag att finna dem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.