FANDOM


Gorbulas Vinbock

Födelsedatum

TD 2908 (HT 1308)

Dödsdatum

Någon gång före TD 3001 (HT 1401)

Lokalisering

Fylke

Kön

Man

Gorbulas Vinbock var en Hob från Fylke

Gorbulas var son till Orgulas Vinbock, den yngre sonen till Herren över Bockrike. Han hade själv en son, Marmadas Vinbock. Gorbulas dog någon gång före Bilbos avskedsfest.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.