FANDOM


Hit omdirigeras alla sidor som inte är relevanta till denna sidan, eller om de enbart innehåller kladd, som strider mot användarvillkoren för Wikia, se nedan.

Wikias PolicyEdit

Regler för användareEdit

Du godkänner att du inte kommer att använda Wikia på något sätt som strider mot WikiaCommunitys Riktlinjer, vilka kan bli uppdaterade regelbundet. Utan att begränsa utvecklingar, godkänner du också att du inte använder tänsten till:

 • Missbruk, ofredande, hot eller till att skrämma andra Wikiaanvändare;
 • Publicera eller överföra något materiel som på något sätt är omoraliskt, pornografiskt, kränkande, stötande, profant, eller på annat sätt bryter mot någon lag eller regel på någon tredje part, eller innehåll som innehåller homofobi, etnisk smutskastning, religiös intolerans, eller uppmuntrar till kriminellt beteende;
 • Stjäla någons identitet eller uppge sig för att vara en annan användare;
 • Publicera något illegalt eller obehörigt innehåll eller användning av något illegalt eller obehörigt ändamål;
 • Publicera eller skicka meddelande eller uppmana utformningar med avsedd för att erhålla lösenord, kontonummer eller privat information från någon Wikia användare;
 • Publicera, ladda upp, överföra, dela eller lagra oönskad eller otillåten reklam, värvnings, "spam", eller någon annan typ av otillåten värvning;
 • Inhämta personlig information om någon användare under 18 år;
 • Bryter mot några lagar i din juristiska område (inkluderar, men ej begränsat till upphovsrättslagarna och lagar angående beteende på nätet och godtagbart innehåll); eller
 • Publicera annonser eller värvning till företag.

Du godkänner vidare:

 • Att du bara använda tjänsterna på ett sätt som överensstämmer med Wikias användarvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar,
 • Att bibehålla sekretessen för varje lösenord i samband med din användning av tjänsten;
 • Att omedelbart meddela bolaget vid obehörig användning av ditt konto;
 • Att inte avsiktligt blockera, ta bort eller på annat sätt hindra en korrekt funktion och titta på reklam, och/eller användargränssnitt och funktionalitet, inklusive men inte begränsat till ändra eller lägga javascript eller CSS ändringar i tjänsten som skulle förhindra den korrekt displayen eller funktionen för annonsering och/eller användargränssnitt och funktionalitet;
 • Att inte ladda upp, publicera, elektriskt meja, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program som syftar till att störa, förstöra, begränsa funktionaliteten av, eller aktivera otillåten åtkomst till datorprogram eller hårdvara eller utrustning för telekommunikation;
 • Att inte ladda upp, publicera, elektriskt meja, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt av någon part;
 • Med undantag för tillgång till RSS-flöden och vår API i enlighet med Tjänstens policy som gäller för sådant tillträde kommer du inte använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till på ett sådant sätt utan skriftligt tillstånd;
 • Att inte förfalska rubriker eller manipulera källkoder eller på annat sätt försöka att dölja ursprunget av innehållet som görs tillgängligt via tjänsten;
 • Du kommer inte: (i) vidta någon åtgärd som medför eller kan ålägga eget gottfinnande en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur; (ii) störa eller ha som avsikt störa väl fungerande webbplatsen eller någon verksamhet som bedrivs på webbplatsen; eller (iii) kringgå eventuella åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen, inklusive robot uteslutnings rubriker; eller
 • Att inte för att komma åt, samla in eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med det förbjudna beteendet och aktiviteter som beskrivs i denna “User Conduct” sektionen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.