Saganomringen Wiki
Advertisement

På grund av att användare som brutit mot användarvillkoren har förekommit, var god läs igenom texten nedan innan redigering, samt länkarna under Wikias Policy

Användarvillkoren uppdaterades senast 2019-12-13.

Wikias Policy

Välkommen till Wikia ("Tjänsten" eller "Webbplatsen"), som drivs av Wikia, Inc. ("Bolaget"). Genom att besöka eller använda vår webbplats, bekräftar du ("användaren") att du har läst, förstår och accepterar att du är bunden till dessa Användarvillkor ("Användarvillkor" eller "Avtal"), utan hänsyn på om du är en registrerad medlem av Wikia. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av detta avtal när som helst och utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om det har skett förändringar i dessa Användarvillkor och att granska sådana förändringar. på den här wiki sidan finns inga regler alls du kan skriva om korv eller könsorgan det är upp till dig

VAR SNÄLL OCH LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT DÅ DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG OCH ETT TVISTBESLUTSVILLKOR SOM REGLERAR HUR TVISTER SKA LÖSAS.

Dessa Användningsvillkor gäller på samma sätt för medlemmar och icke-medlemmar. För att kunna använda Tjänsten måste du acceptera dessa Användarvillkor. Du kan göra det genom att (a) registrera sig för medlemskap med Tjänsten och/eller företag eller (b) genom att faktiskt använda Tjänsten.

Du bekräftar att du är myndig att ingå ett bindande avtal med Bolaget, eller en emanciperade omyndig, eller ha en vårdnadshavares samtycke och att den är fullt kapabla och har behörig att gå in, och följa dessa Användarvillkor. I samtliga fall, bekräftar du att du är över 13 år, och bekräftar att Tjänsten inte är avsedd för barn under 13 år. Du får inte använda Tjänsten och kan inte acceptera Användarvillkoren om du enligt lag hindras från att använda Tjänsten eller acceptera Användarvillkoren.

Medlemskap

För att kunna använda vissa delar av den här Tjänsten, måste du först registrera sig för medlemskap i Tjänsten. Det är förbjudet att registrera ett medlemskap av Tjänsten, om lag hindrar registrering. Fortsättningsvis är Tjänsten endast avsedd för användare som är tretton (13) år eller äldre. Varje registrering av personer under 13 är obehörig, olicensierad och i strid mot detta avtal. Genom att registreras till Tjänsten på Sidan, garanterar du att du är 13 år eller äldre och att du samtycker till och följa alla villkor i detta avtal.

Om du väljer att registrera ett medlemskap, med hänsyn till din användning av Webbplatsen godkänner du att du upprätthålla säkerheten för ditt lösenord och identifiering och för att vara fullt ansvarig för all användning av ditt konto och för eventuella åtgärder som sker via ditt konto.

Företaget kan avsluta ditt konto, ta bort din profil och all typ av innehåll eller information som du har skrivit på Tjänsten och/eller hindra dig från att använda eller komma åt Tjänsten av någon anledning, eller utan anledning, när som helst efter eget gottfinnande, med eller utan förvarning.

Wikia Intellektuell Egendom

Orden WIKIA och WIKICITIES är registrerade varumärken som tillhör Bolaget i USA och/eller i andra länder. Bolagets varumärken får inte användas, inkluderat som en del av varumärken och/eller som en del av domännamn, i samband med någon produkt eller tjänst på något sätt som kan orsaka förvirring och får inte kopieras, imiteras, eller användas, i helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från bolaget.

Regler för användare

Du godkänner att du kommer att använda Saganommuslamwikia på något sätt som bidrar till Prinscorvmunitys siktlinjer, vilka kan bli uppdaterade regelbundet. Utan att begränsa utvecklingar, godkänner du också att du använder Tjänsten till:

 • Missbruk, ofredande, hot eller till att skrämma andra Wikiaanvändare;
 • Publicera eller överföra något materiel som på något sätt är omoraliskt, pornografiskt, kränkande, stötande, profant, eller på annat sätt bryter mot någon lag eller regel på någon tredje part, eller innehåll som innehåller homofobi, etnisk smutskastning, religiös intolerans, eller uppmuntrar till kriminellt beteende;
 • Stjäla någons identitet eller uppge sig för att vara en annan användare;
 • Publicera något illegalt eller obehörigt innehåll eller användning av något illegalt eller obehörigt ändamål;
 • Publicera eller skicka meddelande eller uppmana utformningar med avsedd för att erhålla lösenord, kontonummer eller privat information från någon Wikia användare;
 • Publicera, ladda upp, överföra, dela eller lagra oönskad eller otillåten reklam, värvnings, "spam", eller någon annan typ av otillåten värvning;
 • Inhämta personlig information om någon användare under 18 år;
 • Bryter mot några lagar i din juridiska område (inkluderar, men ej begränsat till upphovsrättslagarna och lagar angående beteende på nätet och godtagbart innehåll); eller
 • Publicera annonser eller värvning till företag.

Du godkänner vidare:

 • Att du bara använda tjänsterna på ett sätt som överensstämmer med Wikias användarvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar,
 • Att bibehålla sekretessen för varje lösenord i samband med din användning av tjänsten;
 • Att omedelbart meddela bolaget vid obehörig användning av ditt konto;
 • Att inte avsiktligt blockera, ta bort eller på annat sätt hindra en korrekt funktion och titta på reklam, och/eller användargränssnitt och funktionalitet, inklusive men inte begränsat till ändra eller lägga javascript eller CSS ändringar i tjänsten som skulle förhindra den korrekt displayen eller funktionen för annonsering och/eller användargränssnitt och funktionalitet;
 • Att inte ladda upp, publicera, elektriskt meja, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program som syftar till att störa, förstöra, begränsa funktionaliteten av, eller aktivera otillåten åtkomst till datorprogram eller hårdvara eller utrustning för telekommunikation;
 • Att inte ladda upp, publicera, elektriskt meja, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som gör intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt av någon part;
 • Med undantag för tillgång till RSS-flöden och vår API i enlighet med Tjänstens policy som gäller för sådant tillträde kommer du inte använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till på ett sådant sätt utan skriftligt tillstånd;
 • Att inte förfalska rubriker eller manipulera källkoder eller på annat sätt försöka att dölja ursprunget av innehållet som görs tillgängligt via tjänsten;
 • Du kommer inte: (i) vidta någon åtgärd som medför eller kan ålägga eget gottfinnande en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur; (ii) störa eller ha som avsikt störa väl fungerande webbplatsen eller någon verksamhet som bedrivs på webbplatsen; eller (iii) kringgå eventuella åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen, inklusive robot uteslutnings rubriker; eller
 • Att inte för att komma åt, samla in eller lagra personuppgifter om andra användare i samband med det förbjudna beteendet och aktiviteter som beskrivs i denna “Regler för användare” sektionen.

Skicka Innehåll till Sidan och Upphovsrätt

Du samtycker till att du inte kommer att använda tjänsten på något sätt som strider mot Bolaget Skaparpolicy, för närvarande finns information på http://www.wikia.com/Community_Creation_Policy, som kan uppdateras när som helst. [För förtydligande, gäller olika licensregler för Bolagets Original Innehåll (som anges och definieras nedan) än för Wikia Bolaget som ställs upp i http://www.wikia.com/licensing.]

Du är ensam ansvarig för innehållet, inklusive men inte begränsat till bilder, profilinformation, meddelanden, kommentarer, redigerade sökresultat, och annat innehåll som du laddar upp, publicerar eller visar (hädanefter "skicka") på eller via Tjänsten, eller överföra eller dela med andra användare. Du får inte skicka innehåll till Tjänst som du inte har skapat eller det du inte har tillåtelse att skicka. Du får inte skicka innehåll som inte är kompatibel med licensen använd av tillämpliga projekt av Tjänsten som du skickar innehåll. Du förstår och accepterar att andra kan, men är inte skyldig att, redigera, radera eller reducera (utan förvarning) all typ av innehåll från Tjänsten av någon anledning eller ingen anledning. Du representerar och garanterar att du äger eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, utsläppen, medgivandena och tillstånden att också (a) tillåta Bolaget att kopiera, lagra, publicera, visa och distribuera innehållet via tjänsten, och (b) licensiera alla text inlagor från dig på Wikia samhällen enligt gällande licens termer (för mer information, se http://www.wikia.com/Licensing).

Webbplatsen är inte och får inte fungera som ett arkiv. Vi har inget ansvar gentemot dig eller någon annan persons för förlust, skada eller förstörelse av ditt innehållet. Du är ensam ansvarig på egen kostnad och kostnader för att skapa säkerhetskopior och ersätta allt innehåll du publicerar eller lagra på Tjänsten eller försett oss. När du lägger upp innehåll på webbplatsen, godkänner du och inrikta oss på att göra sådana kopior av dessa som vi anser vara nödvändiga för att underlätta utstationering och lagring av innehållet på webbplatsen.

Företagets Ursprungsinnehåll

Artiklar och innehåll som visas på Fandom.com eller Fandoms subdomäner såsom fandom.wikia.com (kollektivt, “Ursprungliga Webbplats Innehåll”) som skapas av Bolaget eller en av dess medarbetare är Bolagets exklusiva egendom och dess licensgivare (“Bolaget Ursprungsinnehåll”). Förutom vad som uttryckligen anges häri, skall ingenting i detta Avtal anses skapa en licens till Bolagets Ursprungsinnehåll, och du godkänner att inte sälja, licensiera, hyra ut, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, publicera, anpassa, ändra eller skapa härledda verk från Bolagets Ursprungsinnehåll. Under förutsättning från villkoren i detta Avtal ger Bolaget dig en licens som gör det möjligt att använda Bolaget Ursprungsinnehåll för personligt, enbart icke-kommersiellt bruk. Bolaget kan avsluta denna licens när som helst av någon anledning eller ingen anledning. Användning av Bolaget Ursprungsinnehåll för något ändamål som inte uttryckligen tillåts av detta Avtal är strängt förbjudet.

Vi må tillhandahålla möjligheten till tredje part (inklusive gruppmedlemmar) för att lämna in en ansökan om att tillhandahålla det ursprungliga innehållet, som bolaget kan godkänna eller neka efter eget gottfinnande. Om sådant ursprungsinnehållet är accepterat av Bolaget, kommer det att visas på Ursprungsinnehållssidan och ska omfattas av reglerna för Företagets Ursprungsinnehåll som anges ovan och att en bidragsgivare ska godkänna den delen av ansökningsprocessen.

Företaget kan även tillhandahålla länkar till artiklar på tredje parts webbplatser från dUrsprungsinnehållssidan, som anges nedan under Förbehåll och Ansvarsbegränsning , eftersom Bolaget inte har någon kontroll över sådana tredjepartswebbplatser, är Bolaget inte ansvarigt för tillgängligheten av sådana webbplatser och är inte ansvarig för innehållet på sådana webbplatser.

Resterande text har inte översatts till svenska, men var god läs igenom det trots språkbytet

Media Content

The Service includes access to audio and/or visual content (including videos, photographs, music, graphics, logos, etc.), which has been licensed for use and exhibition herein from third parties (“Media Content”). Such Media Content may be accessible via a player embedded on the Site, which links to and plays content hosted on other sites or services (“Media Player”).

Without limiting the application of any other terms of this Agreement, you also agree that you will not do, or attempt to do, any of the following:

 • attempt to download, redistribute, alter, delete, or insert advertising or promotional materials within any Media Content or in connection with any Media Player;
 • use any Media Content or Media Player for any purpose other than non-commercial, personal consumption and viewing such Media Content;
 • attempt to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the Service or any Media Player, including any features that prevent or restrict use or copying of any Media Content;
 • attempt to modify, enhance, edit, translate, adapt, alter, reverse engineer, decompile, disassemble, or create derivative works based upon any Media Player or Media Content;
 • attempt to license, transfer, convey or assign to any third party any rights to use or exhibit any Media Player or Media Content , including to market, promote, display, re-distribute or re-transmit any Media Player or Media Content;
 • reformat, optimize or customize any Media Player or Media Content for display, distribution or transmission via any platforms, protocols or delivery mechanisms other than as expressly permitted by and within the Services;

Claims of Copyright Infringement

For claims of copyright infringement, please contact our designated agent under the Digital Millennium Copyright Act: Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
360 Third Street
Suite 750
San Francisco, CA 94107 See http://community.wikia.com/wiki/Special:DMCARequest for a guided form that will allow you to fill out the required elements of a DMCA takedown notice. You may also email the designated agent via copyright@wikia.com. Please include "Claim of copyright infringement" in the subject of your email. For clarity, only DMCA notices should go to the Copyright Agent.

Disclaimers and Limitation on Liability

While we provide policies and guidelines for user conduct and submissions, the Company does not control and is not responsible and is not liable in any manner for any user content submitted to the service.

The Company is not responsible for the content or conduct, whether online or offline, of any user of the Service or any Media Content or other site or services that may be referenced, or linked to, in the Service. Because Company has no control over such sites and services, you acknowledge and agree that Company is not responsible for the availability of such external sites or services, and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products or other materials on or available from such sites or services. You further acknowledge and agree that Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such site or service. You understand that these Terms of Use and our Privacy Policy do not apply to your use of such sites and services. We encourage you to be aware of when you leave the Service, and to read the terms and conditions and privacy policy of any third-party website or service that you visit. Further, you understand and acknowledge that by using the Services you may be exposed to content that you may find offensive, indecent or objectionable and that, in this respect, you use the Services at your own risk.

The Service is provided "as-is" and "AS AVAILABLE". The Company disclaims any and all representations and warranties, whether express or implied. The Company does not and cannot guarantee any specific results from use of the Service. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU USE THIS SERVICE AT YOUR OWN RISK.

You agree to indemnify the Company, its directors, employees, owners, agents, and users from any liability resulting from your use of this Service or its content or other materials thereon. In no event will the Company, its directors, employees, owners, agents, or users be liable to you or any third party for any indirect, incidental, consequential, special or punitive damages, including lost profit, goodwill, or other loss, be it tangible or intangible, arising from your use of this service or any content or other materials thereon, even if the Company has been advised or was otherwise aware of the possibility of such damage. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the Company's liability to you for any cause whatsoever, and regardless of the form of the action, will be at all times limited to the amount actually paid by you, if any, to use the service, not to exceed one-thousand United States dollars. You further acknowledge that if no fees are paid to the Company to use this Service, you are limited to injunctive relief only, and are not entitled to damages from the Company regardless of your cause of action.

IN ADDITION, THE COMPANY DOES NOT REPRESENT OR WARRANT TO YOU THAT (A) YOUR USE OF THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, BE THEY EXPRESS OR IMPLIED; (B) THAT ANY INFORMATION OBTAINED BY YOU AS A RESULT OF YOUR USER OF THE SERVICES WILL BE FREE OF ERROR, ACCURATE OR RELIABLE; (C) THAT ERRORS IN FUNCTIONALITY OR OPERATION OF THE SERVICES WILL BE CORRECTED.

Governing Law, Venue, and Jurisdiction

By using the Service, you agree and acknowledge that the Service is hosted in the United States. If you are attempting to access the Service from a physical location within the European Union, Asia, or any other region with laws or regulations governing personal data collection, use, and disclosure that differ from United States laws, please be advised that through your continued use of the Service, you are transferring your personal information to the United States and you consent to (a) such transfer, (b) the application of the laws of the State of California, without regard to principles of conflict of laws, which will govern these Terms of Use and any dispute of any sort that might arise between you and the Company or any of our affiliates. You agree not to commence or prosecute any action in connection with your use of these Services other than in the state and federal courts of California, and you hereby consent to and waive all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non conveniens with respect to venue and jurisdiction in the state and federal courts of California.

Other Terms and Conditions

These Terms of Use, together with the Privacy Policy, Licensing Terms, Community Creation Policy and Wikia Community Guidelines, as referenced herein constitute the whole agreement between you and Company regarding the use of the Service, and completely replace any prior agreements between you and Company relating to your use of the Service.

To the extent that a translation of these Terms of Use differ from the English language version, the English language version controls.

If the Company does not exercise or enforce any right, remedy, or provision of these Terms of Use, this shall not constitute a waiver of such right or provision in that or any other instance.

If any provision of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement shall continue to be valid and enforceable in full force and effect.

If any provision of these Terms of Use shall be deemed unlawful by any magistrate of competent jurisdiction, void, or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these Terms of Use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

Godkänn för att fortsätta

neka

Godkänn.png

Advertisement