FANDOM


Kapitel 4: Den Kortaste Vägen till Svamparna

Bok 1

Bok 2

Tom Bombadills Hus är det sjunde kapitlet i första boken i Sagan om Ringen.

SummeringEdit

När Hoberna träder in i Tom Bombadils hus möts de av hans fru Hjortrongull, dotter av floden, och hennes vackra stämma. Hjortrongull är en alvliknande kvinna med gyllene hår. Hennes klänning är grön, men infunderas av silver som droppar dagg. Hoberna blir förtrollade av henne, och alla brister tillsammans ut i sång.

Hjortrongull sysselsätter sig vid bordet då Frodo frågar henne vem Tom Bombadil egentligen är. Hon berättar att Tom är befälhavare över trä, vatten och morän (jordbruk, mat). Dessutom har han ingen önskan att äga någonting och känner ingen rädsla. Efter att Tom kommer tillbaka och Hobberna bjuds på en riklig måltid, lägger sig Hjortrongull för natten.

Frodo frågar Tom om han hörde deras rop på hjälp eller om han bara råkade gå förbi. Tom svarar då att han har väntat dem. När Frodo frågar honom om Pilträdsgubben, säger Tom att efter mörkrets inbrott är det inte rätt tid att ställa sådana frågor.

Alla Hober förrutom Sam drömmar madrömmar den natten. Frodo drömmer oroliga drömmar om Svarta Ryttarna och en främling. Pippin drömmer om att han är tillbaka inne i pilträdet. Merry drömmer om att drunkna. Snart inser de alla att de är under Tom Bombadils tak och alla blir åter lugna.

Eiszmann09
När morgonen gryr bjuds Hoberna på frukost då regnet börjar ösa ner. Eftersom de alla inser att det är lönlöst att ge sig av i ett sådant väder börjar Tom berätta historier för dem. Han berättar om den Gamla Skogen och alla träden som lever där. Han berättar för dem om Pilträdsgubben, vars hjärta är ruttet, men hans styrka är grön. Pilträdsgubben är full av hat. Han berättar sedan om gravrösen och alla onda andar som strövar omkring i bergen. Hoberna förlorar allt hum om tid, och de kan inte avgöra om det varit timmar eller dagar sedan Tom började prata med dem. Frodo försöker återigen ta reda på vem Tom verkligen är genom att fråga honom direkt. Tom är otydlig i sina svar och Frodo lär sig ytterst lite.

När Hjortrongull kommer in äter de alla kvällsmat och Tom börjar fråga ut Hoberna. Han ber Frodo visa honom Ringen. När Tom får hålla i Ringen är han helt oberörd. Han meddelar Hoberna att de måste ge sig av tidigt nästa morgon, och att de bör undvika att gå igenom gravröset. Han lär dem ett rim genom vilken de kan kalla på hans hjälp. Hoberna drar sig sedan tillbaka för natten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.